Gurindam Dua Belas, Nasehat Lawas nan BERKELAS

3
1127

Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad  dikenal dengan nama pena-nya Raja Ali Haji (lahir di Selangor pada tahun 1808 – meninggal di Pulau PenyengatKepulauan Riau pada tahun 1873, masih diperdebatkan) adalah ulamasejarawan, dan pujangga abad 19 keturunan Bugis dan Melayu.

Dia terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku Pedoman Bahasa; buku yang menjadi standar bahasa Melayu. Bahasa Melayu standar itulah yang dalam Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ia merupakan keturunan kedua (cucu) dari Raja Haji FisabilillahYang Dipertuan Muda IV dari Kesultanan Lingga-Riau dan juga merupakan bangsawan Bugis.

MahakaryanyaGurindam Dua Belas (1847), menjadi pembaru arus sastra pada zamannya. Bukunya berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Loghat Melayu-Johor-Pahang-Riau-Lingga penggal yang pertama, merupakan kamus ekabahasa pertama di Nusantara. Serta banyak lagi karya-karya beliau yang sangat menginspirasi.

Ia ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pada 5 November 2004. (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Haji_bin_Raja_Haji_Ahmad)

 

GURINDAM DUA BELAS

Karya Raja Ali Haji

 

Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah

Aku hendak bertutur akan gurindam yang beratur

 

Fasal Pertama

Barangsiapa tiada memegang agama

Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama

 

Barangsiapa mengenal yang empat

Maka ia itulah orang yang ma’rifat

 

Barangsiapa mengenal Allah

Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah

 

Barangsiapa mengenal diri

Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri

 

Barangsiapa mengenal dunia

Tahulah ia barang yang terpedaya

 

Barangsiapa mengenal akhirat

Tahulah ia dunia mudharat

 

Fasal Kedua

Barangsiapa mengenal yang tersebut

Tahulah ia makna takut

 

Barangsiapa meninggalkan sembahyang

Seperti rumah tiada bertiang

 

Barangsiapa meninggalkan puasa

Tidaklah mendapat dua termasya

 

Barangsiapa meninggalkan zakat

Tiadalah hartanya beroleh berkat

 

Barangsiapa meninggalkan haji

Tiadalah ia menyempurnakan janji

 

Fasal Ketiga

Apabila terpelihara mata

Sedikitlah cita-cita

 

Apabila terpelihara kuping

Khabar yang jatuh tiadalah damping

 

Apabila terpelihara lidah

Niscaya dapat daripadanya faedah

 

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan

Daripada segala berat dan ringan

 

Apabila perut terlalu penuh

Keluarlah fiil yang tiada senonoh

 

Anggota tengah hendaklah ingat

Di situlah banyak orang yang hilang semangat

Hendaklah peliharakan kaki

Daripada berjalan membawa rugi

 

Fasal Keempat

Hati itu kerajaan di dalam tubuh

Jikalau zalim segala anggota pun rubuh

 

Apabila dengki sudah bertanah

Datanglah daripadanya beberapa anak panah

 

Mengumpat dan memuji hendaklah pikir

Di situlah banyak orang yang tergelincir

 

Pekerjaan marah jangan dibela

Nanti hilang akal di kepala

 

Jika sedikitpun berbuat bohong

Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung

 

Tanda orang yang amat celaka

Aib dirinya tiada ia sangka

 

Bakhil jangan diberi singgah

Itulah perompak yang amat gagah

 

Barangsiapa yang sudah besar

Janganlah kelakuannya membuat kasar

 

Barangsiapa perkataan kotor

Mulutnya itu umpama ketor

 

Di mana tahu salah diri

Jika tidak orang lain yang berperi

 

Pekerjaan ta’bur jangan direpih

Sebelum mati didapat juga sepih

 

Fasal Kelima

Jika hendak mengenal orang berbangsa

Lihat kepada budi bahasa

 

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia

Sangat memeliharakan yang sia-sia

 

Jika hendak mengenal orang mulia

Lihat kepada kelakuan dia

 

Jika hendak mengenal orang yang berilmu

Bertanya dan belajar tiadalah jemu

 

Jika hendak mengenal orang yang berakal

Di dalam dunia mengambil bekal

 

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai

Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

 

Fasal Keenam

Cahari olehmu akan sahabat

Yang boleh dijadikan obat

 

Cahari olehmu akan guru

Yang boleh tahukan tiap seteru

 

Cahari olehmu akan isteri

Yang boleh menyerahkan diri

 

Cahari olehmu akan kawan

Pilih segala orang yang setiawan

 

Cahari olehmu akan abdi

Yang ada baik sedikit budi

 

Fasal Ketujuh

Apabila banyak berkata-kata

Di situlah jalan masuk dusta

 

Apabila banyak berlebih-lebihan suka

Itulah tanda hampirkan duka

 

Apabila kita kurang siasat

Itulah tanda pekerjaan henak sesat

 

Apabila anak tiada dilatih

Jika besar bapanya letih

 

Apabila banyak mencela orang

Itulah tanda dirinya kurang

 

Apabila orang yang banyak tidur

Sia-sia sahajalah umur

 

Apabila mendengar akan khabar

Menerimanya itu hendaklah sabar

 

Apabila mendengar akan aduan

Membicarakannya itu hendaklah cemburu

 

Apabila perkataan yang lemah lembut

Lekaslah segala orang mengikut

 

Apabila perkataan yang amat kasar

Lekaslah orang sekalian gusar

 

Apabila pekerjaan yang amat benar

Tidak boleh orang berbuat honar

 

Fasal Kedelapan

Barangsiapa khianat akan dirinya

Apalagi kepada lainnya

 

Kepada dirinya ia aniaya

Orang itu jangan engkau percaya

 

Lidah yang suka membenarkan dirinya

Daripada yang lain dapat kesalahannya

 

Daripada memuji diri hendaklah sabar

Biar daripada orang datangnya khabar

 

Orang yang suka menampakkan jasa

Setengah daripada syirik mengaku kuasa

 

Kejahatan diri sembunikan

Kebajikan diri diamkan

 

Keaiban orang jangan dibuka

Kebaikan diri hendaklah sangka

 

Fasal Kesembilan

Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan

Bukannya manusia itulah syaitan

 

Kejahatan seorang perempuan tua

Itulah iblis punya punggawa

 

Kepada segala hamba-hamba raja

Di situlah syaitan tempatnya manja

 

Kebanyakan orang yang muda-muda

Di situlah syaitan tempat bergoda

 

Perkumpulan laki-laki dengan perempuan

Di situlah syaitan punya jamuan

 

Adapun orang tua yang hemat

Syaitan tak suka membuat sahabat

 

Jika orang muda kuat berguru

Dengan syaitan jadi seteru

 

Fasal Kesepuluh

Dengan bapa jangan durhaka

Supaya Allah tidak murka

 

Dengan ibu hendaklah hormat

Supaya badan dapat selamat

 

Dengan anak janganlah lalai

Supaya boleh naik ke tengah balai

 

Dengan isteri janganlah alpa

Supaya malu jangan menerpa

 

Dengan kawan hendaklah adil

Supaya tangannya jadi kapil

 

Fasal Kesebelas

Hendaklah berjasa

Kepada yang sebangsa

 

Hendaklah jadi kepala

Buang perangai yang cela

 

Hendaklah memegang amanat

Buanglah khianat

 

Hendak marah

Dahulukan hujah

 

Hendak dimalui

Jangan melalui

 

Hendak ramai

Murahkan perangai

 

Fasal Keduabelas

Raja muafakat dengan menteri

Seperti kebun berpagarkan duri

 

Betul hati kepada raja

Tanda jadi sebarang kerja

 

Hukum adil atas rakyat

Tanda raja beroleh inayat

 

Kasihkan orang yang berilmu

Tanda rakhmat atas dirimu

 

Hormat akan orang yang pandai

Tanda mengenal kasa dan cindai

 

Ingatkan dirinya mati

Itulah asal berbuat bakti

 

Akhirat itu terlalu nyata

Kepada hati yang tidak buta

**

Itulah rangkaian kalimat indah yang tersusun dalam bahasa Melayu, mengandung banyak makna dan sarat nasehat.

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here